Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Halmstad

Berlings Glas AB
Org.nr: 556564-0629
Bolaget skall bedriva glasmästerirörelse, fönstertillverkning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Halmstad Glas & Fogservice AB
Org.nr: 556564-2781
Bolaget skall bedriva fognings-, tätningsarbeten och glasmästeri mot byggindustrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
KBet ERIKS glasmästeri och inramningar
Org.nr: 916552-4209
Glasarbeten samt tavelinramningar.
Sjöstens Glas AB
Org.nr: 556522-9761
Bolaget ska bedriva glasmästeri och handel med glas samt därmed förenlig verksamhet.