Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Flen

Centralglas AB
Org.nr: 556860-2709
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva glasmästeriverk- samhet med inglasning av uterum samt försäljning och uppmontering av markiser jämte därmed förenlig verksamhet.
Flens Glas AB
Org.nr: 556873-5574
Föremålet för bolagets verksamhet är glasmästeriverksamhet innefattande entreprenadarbeten, försäljning och montering av bilglas och solskydd såsom markiser och solfilm, utföra inramningsarbeten, ramarbeten, försäljning ...