Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Färjestaden

Kalmarsunds glas AB
Org.nr: 556893-2593
Bolagets verksamhet är att utföra traditionella glasmästeri- arbeten.
Nya Florins Eftr Sverige AB
Org.nr: 556944-0851
Bolaget skall bedriva glasmästeriverksamhet, i första hand med reparation av bilrutor -glas samt idka därmed förenlig verksamhet.