Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Falkenberg

AB Falkenbergs Glasmästeri
Org.nr: 556643-3529
Bolaget skall bedriva glasmästeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Aluminium & Glasmontage i Falkenberg AB
Org.nr: 556796-4902
Bolaget ska bedriva montering av aluminium och glaspartier samt därmed förenlig verksamhet.
B & S Glas och Aluminiumservice AB
Org.nr: 556343-7457
Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med produkter inom glasmästeribranschen.