Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Enköping

Enköpings Glastjänst AB
Org.nr: 556569-5359
Bolaget skall bedriva glasmästeri och utföra byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Nya Glasmästeriet Jan Eklund AB
Org.nr: 556136-4661
Bolaget skall driva glasmäterirörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.