Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Bromma

Fasadglas Bäcklin AB
Org.nr: 556325-9547
Bolaget skall bedriva glasmästerirörelse samt entreprenad- verksamhet för fasadbeklädnad, renovering och distribution i samband därmed samt äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fasadglas i Uppsala AB
Org.nr: 556514-7039
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva glasmästerirörelse jämte entreprenadverksamhet för fasadbeklädnader och inre glasarbeten samt därmed hörande byggnadsarbeten, export av glasfasader samt annan därmed förenlig ...
Mariehälls Glasmästeri AB
Org.nr: 556920-4927
Aktiebolaget ska bedriva glasmästeriverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Riksby Glasmästeri- & Ramaffär AB
Org.nr: 556370-2967
Bolaget skall bedriva glasmästerrörelse, montering av ramar och speglar samt idka därmed förenlig verksamhet.
RT FasadAutomatik AB
Org.nr: 556696-2220
Föremålet för bolagets verksamhet är projektering, entreprenad och handel med solavskärmning, solceller och elektriskt styrda tillbehör till befintliga och nya byggnader och därmed förenlig verksamhet.
Ängby Glasmästeri & Ramaffär AB
Org.nr: 556137-2607
Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med glas och ramar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.