Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Borås

Aktiebolaget Wahlströms Konst
Org.nr: 556129-2193
Bolaget skall bedriva handel med konst jämte därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Åkvist Glas
Org.nr: 556376-2953
Bolaget skall bedriva glasmästeri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Borås Nya Glasmästeri AB
Org.nr: 556134-7898
Bolaget skall bedriva försäljning av glas, fönsterbågar, metallpartier och tillverkning och försäljning av isolerglas samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Sjöbo Glasmästeri
Org.nr: 916448-0411
Byggnads- och glasmästeriarbeten.
Ryds Glas Borås AB
Org.nr: 556308-9068
Bolaget skall bedriva glasmästeri tillverkning, försäljning och montering av planglas, reparera och byta bil- och fordonsglas samt idka därmed förenlig verksamhet.