Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Boden

Glasjouren i Boden AB
Org.nr: 556854-7409
Aktiebolaget ska bedriva glasmästeri inkluderat bilrutor samt tillverkning av reklamskyltar och därmed förenlig verksamhet.
Stadins Glas AB
Org.nr: 556308-0679
Bolaget skall bedriva glasmästeriverksamhet innefattande byggnadsglasning, bilrutor, balkonginglasning samt försäljning av konst och tavelinramning i butik samt därmed förenlig verksamhet.