Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Bålsta

Bålsta Glasmästeri Idéglas AB
Org.nr: 556120-9387
Bolaget skall bedriva glasmästeri samt handel med snickeri- och andra byggnadsdetaljer, fritidsprodukter samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mälarfilm AB
Org.nr: 556706-2376
Bolaget ska idka arbete med och försäljning av solfilm och säkerhetsfilm samt bedriva hantverksarbeten inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Svensk FastighetsFilm AB
Org.nr: 556955-9247
Bolaget ska bedriva försäljning, installation och service av glasrelaterade produkter samt handel med värdepapper.
Svenskt FastighetsGlas AB
Org.nr: 556955-9254
Bolaget ska äga, förvalta och hyra ut fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet, samt försäljning och utveckling av glasrelaterade tjänster och produkter.