Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glasmästeri i Åkersberga

Frameland AB
Org.nr: 556606-9505
Bolaget skall bedriva tillverkning av och handel med ramar, konst och presentartiklar, köp och försäljning av fast och lös egendom företrädesvis värdepapper och bedriva med detta förenlig verksam- het.
Printglas i Sverige AB
Org.nr: 556817-4998
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och produktion av glasprodukter med huvudsaklig inriktning på glas med tryckta motiv samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Roslagsglas AB
Org.nr: 556501-2241
Bolaget skall bedriva glasmästeriverksamhet, byggverksamhet, äga och förvalta fast egendom samt bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Udden Schakt AB
Org.nr: 556321-3676
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet med inriktning på markarbeten.