Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glas i Stenungsund

Berts Glas i Stenungsund AB
Org.nr: 556140-0796
Bolaget skall utföra reparationsarbeten avseende bilglas och glasmästeriarbeten inom byggnadsbranchen samt annan därmed förenlig verksamhet.
Glenn's Glas AB
Org.nr: 556604-0670
Bolaget ska bedriva glasmästeri främst inom byggnadsbranch och plåtslageriverksamhet, schakt- och markanläggningsentreprenad ägande, handel samt förvaltning av fastigheter liksom värdepapper och därmed förenlig verksamhe ...
Löfbergs Glas & Porslin AB
Org.nr: 556270-3321
Bolaget skall bedriva import och försäljning av glas och porslin, konsultationer inom jakt och fritid samt äga och förvalta aktier och bedriva uthyrning av personal inom glas och porslinbranschen samt därmed förenlig ver ...
PHromotion AB
Org.nr: 556841-3255
Bolaget ska bedriva uppförande av utställningar inom konst, glas och porslin, företagsreklam och företagsarrangemang inom samma område, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Presenthörnan i Stenungsund AB
Org.nr: 556472-5330
Bolaget skall bedriva försäljning av glas, porslin och presentartiklar, förvaltning av värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Städshopen i Stenungsund KB
Org.nr: 969735-8175
Handel med förbrukningsmaterial, städmaterial, städmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.