Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glas i Landskrona

CVin AB
Org.nr: 556717-4270
Bolaget ska bedriva handel med kemisktekniska produkter, rengörningsmaterial, transportvagnar för materialhantering och vitvaror samt bedriva uthyrningsverksamhet avseende lokaler och transportvagnar för materialhanterin ...
EverTec AB
Org.nr: 556484-5450
Bolaget skall driva tillverkning, försäljning och konsulterande verksamhert med rostskydds- och rengöringsprodukter samt produkter inom samma segement för sjöfart, offshore, bygg- och verkstadsindustri, konsultverksamhet ...
GLAS OCH PORSLIN I LANDSKRONA AB
Org.nr: 556820-2112
Bolaget ska bedriva försäljning av glas, porslin och kökstillbehör samt övrig heminredning.
Landskrona Handelshus KB
Org.nr: 969762-5052
Detaljhandel med glas, porslin och hemelektronik. Handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Servisio AB
Org.nr: 556929-1676
Bolaget ska bedriva försäljning av kontorsmaterial, rengöringsmedel och hygienprodukter jämte därmed förenlig verksamhet.
Slev & Böj AB
Org.nr: 556326-0974
Bolagets verksamhet ska vara att som importör, grossist och generalagent sälja produkter med inriktning kök och hushåll, storkök, restauranger, hotell, interiör, trädgård, textil, porslin, te, choklad, present-och kurios ...
Svanholms Glas i Landskrona AB
Org.nr: 556255-0284
Bolaget skall bedriva glasmästerirörelse, handel med konst samt även idka därmed förenlig verksamhet.
Svenska Pappersgrossisten AB
Org.nr: 556607-6948
Bolaget skall bedriva grossistförsäljning av rengöringsartiklar och förbrukningsmaterial, företrädesvis städmaterial, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.