Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glas i Höllviken

Alixa AB
Org.nr: 556216-5786
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning och konsultverksamhet med inriktning på marknadsföring av varor och tjänster inom modebranschen,presentbranschen samt inom SPA'frisk och skönhetsvårdsbransche ...
Avonet Konsult AB
Org.nr: 556234-9018
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av kemisk- tekniska produkter, maskiner och utensilier för framställning av dylika produkter, samt konsultverksamhet inom kemisk-tekniska områden samt därmed förenlig verk ...
Frida Roos AB
Org.nr: 556839-5874
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster avseende inredning och företagsutveckling inom detaljhandeln och varuförsäljning inom detaljhandeln såsom kläder, inredning och blommor samt bedriva byggtjänster.
i-m-g ingenjörskontor AB
Org.nr: 556816-0542
Konsultarbete, engineering och projektledning med arktitektoniska spezial-glas lösningar. Marknadsföring och handel med spezial-glas och design-produkter runt om glas.
Interrider AB
Org.nr: 556246-8727
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av vävnader, textila produkter, varor av glas, porslin och keramik samt därmed förenlig verksamhet.
Ivholt & Kompani AB
Org.nr: 556675-1623
Bolaget har till ändamål att bedriva agenturverksamhet mot detaljhandel, profil- och presentreklamföretag inom glas, porslin, kök, heminredning och design, äga och förvalta fastigheter och aktier samt idka därmed förenli ...
Klar-Syn i Höllviken AB
Org.nr: 556786-0258
Aktiebolaget skall bedriva detaljhandel med glas, linser, bågar, kikare och tillbehör inom optikbranschen, utprovning av glasögon och linser, synundersökning samt import av bågar och tillbehör inom optikbranschen samt dä ...
Perinvent AB
Org.nr: 556651-9368
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av medicinska instrument och hantverksutrustning, konstnärlig verksamhet avseende glas och keramik, köp och försäljning av fast och lös egendom, handel med värdepapper sam ...
Sattis Factory AB
Org.nr: 556771-2475
Bolaget ska bedriva import och engrossförsäljning av husgeråd, möbler, leksaker, elartiklar inom belysning samt konfektions- varor, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.