Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Glas i Enköping

Bacteria Shield Norden AB
Org.nr: 556978-7871
Försäljning av hygien- och rengöringsprodukter, värdepappers- handel samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Fredens Backe i Enköping AB
Org.nr: 556763-8589
Bolaget ska bedriva handel med presentartiklar,främst glas och porslin samt därmed förenlig verksamhet.
Moder Glas AB
Org.nr: 556745-1355
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper för ett glasmästeri samt därmed förenlig verksamhet.
Rum 1 i Enköping AB
Org.nr: 556574-8422
Bolaget skall bedriva handel och tillverkning av hantverk, hemslöjd, glas, porslin, antikviteter, textila möbler och växter, utföra tjänster inom mental träning ävensom idka konsult- verksamhet inom inredning och företag ...
Svenska Energiprodukter AB
Org.nr: 556946-6245
Bolaget ska bedriva verksamhet inom säkerhetsfilm, fastighetsfilm och glas inklusive försäljning och montage. Bolaget skall även bedriva försäljning av produkter avseende energiförbättring samt därmed förenlig verksamhet ...