Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gitarr i Björnlunda

Ekonomiska föreningen Explosive sound
Org.nr: 769629-6966
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva produktion av musik i olika former i en musikgrupp. Musikgruppen med en femmannaorkester innehållande sång, gitarr, bas och trumm ...