Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gestaltterapi i Stockholm

Ann Eberstein AB
Org.nr: 556956-6564
Aktiebolaget ska bedriva gestaltterapi samt kurser och föreläsningar i kreativt skrivande på gestaltterapeutisk grund.