Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gestaltterapi i Norrköping

Torsten Persson Management AB
Org.nr: 556787-2360
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i fastighetsrelaterade uppdrag, kapitalförvaltning, konsultverksamhet inom organisationsutveckling, chefscoaching, gestaltterapi och mindfulness samt därmed förenlig verksamhet.