Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gasol i Malmö

CINEVA AB
Org.nr: 556821-6120
Bolaget skall bedriva handel med maskintillbehör för verkstads- industrin, handel med slitdetaljer för lantbruksmaskiner samt handel med gas och gasol, äga och förvalta fast och lös egendom som fastigheter och värdepappe ...
E.ON Gas Sverige AB
Org.nr: 556015-9492
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att distribuera energigas, samt att anskaffa och försälja gasol, att projektera, bygga, driva och förvalta anläggningar för distribution och lagring av energigas, att utveckla ...
Fleet Logistics Nordic AB
Org.nr: 556383-7409
Bolaget skall bedriva utbildning, förlagsverksamhet inom ekonomi- styrning och informationslitteratur samt framställning och försäljning av dataprogram, databaser inom ekonomistyrning. Handel med fordon, gasol, gasolflas ...
IVL-Produkter AB
Org.nr: 556263-3668
Bolaget skall bedriva handel med maskintillbehör för verkstadsindustrin, handel med slitdetaljer för lantbruksmaskiner samt handel med gas och gasol samt idka därmed förenlig verksamhet.