Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gasol i Jönköping

Kem och Gas Lennart Erlandsson AB
Org.nr: 556287-3470
Bolaget skall bedriva försäljning av gasol, uthyrning och service av gasolutrustningar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.