Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gasol i Dalby

KIMOR AB
Org.nr: 556651-9517
Bolaget skall bedriva distibution av medicinska gaser, utföra medicinska arbeten och transporttjänster samt även bedriva försäljning och distribution av gasol jämte därmed förenlig verksamhet.