Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gasol i Bromma

GASOLENERGI KJELL HOLMGREN AB
Org.nr: 556416-5685
Bolaget skall utföra installationer, service och försäljning av gasol- och solenergianläggningar samt därmed förenlig verksamhet.