Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gårdsbutik i Själevad

Gottne Höns & Kalkongårdar AB
Org.nr: 556787-0588
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva äggproduktion, försäljning av fjäderfä, djurfoder, lantbruksförnödenheter och därmed förenlig verksamhet. Även bedriva gårdsbutik, slakteri och förädling samt försäljning av ...