Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gårdsbutik i Ludvika

Getbro Vilt AB
Org.nr: 556897-4280
Bolaget ska bedriva avel av vilt i hägn, jakt och fiske med förädling och handel med livsmedelsprodukter i anslutning därtill, handel med djur samt gårdsbutik med försäljning av företrädesvis viltkött, konferens-, kurs- ...