Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gårdsbutik i Kristianstad

Strömbergs Jakt & Vilt AB
Org.nr: 556948-3596
Bolaget skall bedriva slaktning och styckning, handel med vilt, gårdsbutik, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.