Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gårdsbutik i Helsingborg

Lottenlund Winery AB
Org.nr: 556803-9688
Bolaget ska bedriva vingård, odling och försäljning av vin, gårdsbutik, bedriva konferensverksamhet inom detta område, samt idka därmed förenlig verksamhet.