Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gardiner i Vendelsö

Ronnie Gardiner RM International AB
Org.nr: 556771-2053
Bolaget ska bedriva internationell lansering av Ronnie Gardiners terapiform inom neurologi vad gäller förebyggande behandling och rehabiliterande vård ävensom friskvård.