Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gardiner i Boden

ByaBoden Antgården med Älvans Interiör
Org.nr: 550108-XXXX
Handel med inredningstextilier'sömnadsatelje. Inredning av offentliga och privata miljöer.
Kooperativet Bodensaren EF
Org.nr: 769617-0955
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att som kooperativ bedriva en mötesplats för äldre med: . Caféverksamhet .Stöd till anhöriga i äldreomsorgen .Möjlighet till gemenskap och mi ...