Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garderober i Järna

Snickerifabriken Järna AB
Org.nr: 556798-6194
Bolaget ska bedriva snickeriverksamhet i form av tillverkning av inrednings- och byggnadssnickerier i verkstad, företrädesvis tillverkning av kök, garderober, butiksinredningar, trappor, dörrar, fönster och bänkskivor, s ...