Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garderober i Järfälla

Bosystem Nordic AB
Org.nr: 556833-0426
Bolaget skall i förhållande till tillverkare, leverantörer och kunder, självständigt bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor. Verksamheten skall bestå av att utforma, låta till- verka, köpa in från tillverkare samt ...