Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garderober i Hässelby

Carl Rössner AB
Org.nr: 556861-7236
Bolaget ska bedriva arkitektverksamhet och undervisning inom arkitektur och design, köpa och sälja arkitekt- och projektled- ningstjänster, lös och fast inredning samt byggmaterial, upphandla hantverkstjänster och byggen ...