Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garderober i Göteborg

DaWeWa AB
Org.nr: 559008-1401
Företaget kommer att inrikta sig på byggnation och montage av kök och garderober, men kommer utöver det även att utföra all form av byggservice och all därmed förenlig verksamhet.