Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garageportar i Umeå

AC Isolerteknik AB
Org.nr: 556941-8105
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet avseende inköp, försäljning och montering av industriportar, garageportar, inköp och försäljning av isoleringsmaterial, tilläggsisolering och asbestsanering samt därmed förenlig verksa ...
Akuta-fönsterhuset i Sverige AB
Org.nr: 556937-7202
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av fönsterprodukter, garageportar och dörrar, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Elektrikern Ulf Holmström i Umeå AB
Org.nr: 556472-0422
Bolaget skall bedriva elinstallationer, försäljning av elmaterial, montering av garageportar och därmed förenlig verksamhet.
Portbolaget i Umeå AB
Org.nr: 556660-7858
Bolaget skall bedriva försäljning, montering och service av garageportar och industriportar samt därmed förenlig verksamhet.