Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garageportar i Tråvad

Prido AB
Org.nr: 556182-2981
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad innefattande tillverkning och försäljning av industri- och garageportar, skjutportsbeslag samt vägg- och takelement för industri och lantbruk samt därmed förenlig verksamhet.