Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garageportar i Sollentuna

ROMABO SOLSKYDD AB
Org.nr: 556792-8634
Bolaget ska bedriva försäljning och montage av solskyddsprodukter samt garageportar och därmed förenlig verksamhet.