Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garageportar i Örebro

Enomic Fasadsystem AB
Org.nr: 556720-7831
Bolaget ska tillverka fönster, dörrar, garageportar, fasader och andra produkter som har anknytning till fönster inklusive installation och därmed förenlig verksamhet.
Enomic Fönster Sverige AB
Org.nr: 556468-8603
Bolaget skall tillverka, marknadsföra och sälja kompletta fönster, dörrar och garageportar och andra produkter som har anknytning till fönster inklusive installation, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verk ...
Hörmann Svenska AB
Org.nr: 556547-0241
Bolaget skall marknadsföra, sälja och distribuera moderbolaget Hörmann KG VKG:s produkter, vilket innefattar industri- och garageportar på den svenska marknaden samt därmed förenlig verk- samhet.
Martin Lindqvist i Örebro AB
Org.nr: 556747-9653
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av garageportar samt handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Orrfält's Svets & Montage AB
Org.nr: 556858-6019
Bolaget ska bedriva byggnation av främst gallergrindar, galler, trappräcken och smidesstaket, reparation av främst dörrar, garageportar, smidesgrindar och rulljalusier, montering av främst gallergrindar, galler, trappräc ...
Portinstallatören T-län AB
Org.nr: 556636-6612
Bolaget ska utföra försäljning, installation och service och besiktning av garageportar, utföra snickeriarbeten inom byggnadsbranschen, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Portspecialisten Karlstad AB
Org.nr: 556869-7238
Bolaget ska bedriva service, handel och montage av garageportar och tillhörande produkter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Portspecialisten Örebro AB
Org.nr: 556504-0556
Bolaget ska bedriva service, handel och montage av garageportar och tillhörande produkter samt därmed förenlig verksamhet.