Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garageportar i Kil

NorCon Sweden AB
Org.nr: 556884-8740
Bolaget verksamhet skall vara import och försäljning av containrar, lastväxlarflak och garageportar samt därmed förenlig verksamhet.