Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garageportar i Hisings kärra

Västsvenska Port & El AB
Org.nr: 556360-9030
Bolaget skall bedriva försäljning och montage av garageportar, försäljning av elektriskt material, elinstallationer samt repara- tioner av byggnader och därmed förenlig verksamhet.