Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garageportar i Falköping

CJ Portar AB
Org.nr: 556692-5847
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av garageportar jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Jan Zachrison i Falköping AB
Org.nr: 556394-2449
Bolaget skall idka handel med garageportar och byggnadsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Nosuum AB
Org.nr: 556925-9681
Bolaget skall bedriva försäljning, montage samt service av garageportar, grindar, dörrar, port- och grindmaskinerier, även som konsultation, rådgivning och marknadsföring inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamh ...