Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garageportar i Alvesta

Alexander Lundkvist Bygg & Portservice AB
Org.nr: 556872-1228
Aktiebolaget ska bedriva Mätning, inköp, försäljning, montering och service av garageportar. Renovering, ny- och tillbyggnad inom byggentreprenad. Bilvård.