Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Garageportar i Åkersberga

Ekonomiska Föreningen Tunahem
Org.nr: 716400-1518
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: Ansvara för drift och bibehållande av de på fastighet Tuna 4:88 i Öteråker kommun belägna garagebyggnaderna exklusive garageportar till ...