Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fuktskador i Rolfstorp

Avfuktningsteknik Halland AB
Org.nr: 556707-6673
Bolaget ska bedriva sanering av fuktskador i byggvaror, uthyrning av byggmaskiner, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.