Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fuktskador i Rödeby

AB Konservator Blekinge
Org.nr: 556576-4015
Bolaget skall bedriva installation av ventilationsprogram, sanering av fuktskador, bedriva viltvård i form av jakt samt bedriva handel- och förvaltning av fastigheter och värdepapper.