Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fuktskador i Nacka

Carl Bro BARAB AB
Org.nr: 556480-0158
Bolaget skall ha till ändamål att bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen med inriktning på skadeutredningar avssende speciellt mögel- och fuktskador och därmed förenlig verksamhet.