Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fuktskador i Kalmar

Conservator Fuktreducering Svenska AB
Org.nr: 556323-1421
Bolaget skall bedriva teknisk konservering, avfuktning, sanering av fuktskador, underhåll och teknisk service, besiktningar och konsultverksamhet avseende fukt och inomhusmiljö samt överlåtelsebesiktningar, samt därmed f ...