Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fuktskador i Gävle

Fukt & Besiktning i Gävleborg AB
Org.nr: 556840-7448
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra torkning och utredningar av fuktskador samt bedriva försäljning av produkter inom fuktteknik jämte därmed förenlig verksamhet.
OBM Fuktteknik Gävleborg AB
Org.nr: 556646-7931
Bolaget skall bedriva torkning av fuktskador, utredningar av fuktskador ävensom idka därmed förenlig verksamhet.