Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friskvård i Visby

CF Visby Träning AB
Org.nr: 556938-5312
Bolaget ska bedriva personlig träning, gruppträning, friskvårdsverksamhet, konsultverksamhet och utbildning inom friskvård, handel med sportartiklar och kosttillskott samt förvaltning av fast och lös egendom och idka där ...
Curandi AB
Org.nr: 556775-5375
Föremålet för bolagets verksamhet är behandlingar, utbildningar, entreprenörskap, försäljning och hälsostrategisk utveckling inom området för friskvård och hälsa, och därmed förenlig verksamhet.
Fam Siwers AB
Org.nr: 556670-3335
Bolaget skall bedriva medicinska konsultationer, konsultationer inom friskvård och ergonomi, handel med konst, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Gimaint HB
Org.nr: 969755-4856
Bolaget erbjuder kursverksamhet inom friskvård och stresshantering. Dessutom tjänster inom utveckling av programvaror, hemsidor och programmering samt reparation av möbler och heminredning.
Gotlands Vattencenter AB
Org.nr: 556845-0430
Aktiebolaget ska bedriva vattenträning- kurser och utbildning, uthyrning av lokaler och bassäng. Övrig friskvård. Tillverkning och försäljning av produkter relaterat och anknytande till verksamheten samt därmed förenlig ...
Klattstølen konsult AB
Org.nr: 559018-2019
Konsultverksamhet inom förändringsledning, försäkring, träning och friskvård.
Lindahls originella AB
Org.nr: 556461-7172
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang- och cateringverksamhet, kafferosteri, friskvård, frisörverksamhet samt att äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Massageterapeuterna maloma HB
Org.nr: 969766-9340
Massage och friskvård.
MGD KONSULT HB
Org.nr: 916425-3537
Konsultverksamhet inom materielprojekt, projektledning, organisationsutveckling, förvaltning, juridik och friskvård.
MJ:s Dyk & Trafik HB
Org.nr: 969753-8594
Dyk-kurser, marina upplevelser över och under vattenytan, försäljning av dykutrustning såsom kläder, skor, och tillbehör, samt friskvård., Handhålla utbildning i Introduktionskurser till handledare för övningskörning, sa ...
Naprapatcenter i Visby AB
Org.nr: 556570-8111
Bolaget skall driva naprapatbehandling, rehabträning och friskvård samt konsultation och försäljning av produkter inom friskvård och ergonomi samt med dessa verksamheter förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förv ...
REFINAUT HB
Org.nr: 916425-5334
Konsultverksamhet, arbete, utbildning och forskning inom friskvård, hälsooch sjukvård och angränsande områden.
Snäck SPA AB
Org.nr: 556603-4830
Bolaget skall driva friskvård, konferens, hotell, underhållning och restaurang samt därmed förenlig verksamhet.
Totalhälsan i Visby AB
Org.nr: 556779-8573
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva företags- hälsovård, sjukvård, friskvård, rehabilitering och därmed förenlig verksamhet.
Visby Aerotech HB
Org.nr: 916425-3743
Reparation och underhåll av luftfartyg, utbildningsverksamhet och friskvård samt redovisningstjänster med där tillhörande arbetsuppgifter.
Visby Osteopatcenter AB
Org.nr: 556965-5052
Osteopati och friskvård samt därmed förenlig verksamhet.