Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friskvård i Upplands väsby

Agardhs Hundsport AB
Org.nr: 556964-6010
Bolaget skall bedriva hundsport och hälsa, friskvård för hund, konditionsträning och inkörning. Hundkurser och träningsupplägg. Försäljning av hundartiklar och hälsoprodukter till människa och djur. Temaarrangemang och d ...
Aktiv Rehab Stockholm AB
Org.nr: 556716-3455
Bolaget skall bedriva naprapati, massage, uthyrning av personal inom friskvård, vattengymnastik samt utbildning i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
Enviro Healthcare AB
Org.nr: 556560-8329
Bolaget skall bedriva utbildning, forskning, konceptutveckling och konsulttjänster inom områdena friskvård, farmaci, naturläkemedel, kosttillskott samt egenvård.
Fangelis träning & friskvård AB
Org.nr: 556957-2620
Bolaget skall ägna sig åt gymverksamhet, massage, friskvård, kostrådgivning, uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet.
Flygterapeuterna AB
Org.nr: 556825-5185
Bolaget skall bedriva friskvård genom friskvårdsbehandlingar och försäljning av friskvårdsprodukter samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HBet Friskvårdscoacherna i Stockholm
Org.nr: 969718-0694
Massage, kiropraktik, träning, motion, kost, föreläsning, stretch, friskvård, försäljning av friskvårdsprodukter, konsultverksamhet inom friskvård och hälsa.
HemFresh Group AB
Org.nr: 559026-8958
Bolaget skall bedriva lokalvård, hemservice från städning och trädgårdsarbete till barnpassning, transporter, friskvård till såväl juridiska som fysiska personer. Därutöver ska bolaget i sin verksamhet tillhandahålla utb ...
Ingrid Brennan Fysioterapi & Friskvård AB
Org.nr: 556809-5169
Bolaget ska bedriva fysioterapi och friskvård samt konsult- verksamhet inom samma område. Bolaget ska dessutom bedriva utbildningsverksamhet inom denna bransch.
J R Idrottskonsult HB
Org.nr: 969641-7048
Konsultverksamhet inom friskvård och idrott samt försäljning av tillhörande produkter.
Naprapatmottagningen Vällingby Läkarhus
Org.nr: 710309-XXXX
Naprapati.
Previse AB
Org.nr: 556763-5510
Bolagets verksamhet ska vara att: inom IT-området bedriva process-, krav-, metod-, design-, affärs- och systemutveckling, utbildning, försäljning av utrustning och konsultverksamhet, bedriva avel, träning, friskvård och ...
RGRM Sverige AB
Org.nr: 556837-9845
Bolaget ska bedriva föreläsningar, utbildning och konsulttjänster inom friskvård och rehabilitering och därmed förenlig verksamhet.
Solgårdens Hälsa o Friskvård HB
Org.nr: 969701-8688
Hälsa och friskvård med där tillhörande verksamhet.
Sport o Fitness i Väsby AB
Org.nr: 556510-6183
Bolaget skall bedriva friskvård, försäljning av konfektion och hälsokost samt därmed förenlig verksamhet.
Team PB EF
Org.nr: 769629-6727
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva friskvård.
Vilundakliniken AB
Org.nr: 556690-4479
Bolaget skall bedriva företagshälsovård, hälso- och sjukvård, sjukgymnastik, ergonomiska utredningar, friskvård, arbetsmiljörådgivning och utbildning, handel med och förvaltning av fastigheter, aktier och värdepapper sam ...
Väsbyhälsan AB
Org.nr: 556178-9834
Bolaget skall bedriva företagshälsovård, hälsovård, sjukvård, sjukgymnastik, friskvård, vaccinering, rehabilitering och arbetsanpassning, arbetsmiljörådgivning, arbetsmiljöunder- sökningar, utbildning, återförsäljning av ...