Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friskvård i Skövde

A.F.C konsultation o utbildnings AB
Org.nr: 556649-3994
Bolaget ska bedriva föreläsningar, kurser och konsultationer inom företagsutbildningar, föräldrautbildningar och friskvård samt konsultationer och förmedling av reklam, disign och trycksaker och därmed förenlig verksamhe ...
AL Hälsa & Friskvård i Skövde AB
Org.nr: 556823-3125
Bolaget ska bedriva medicinsk konsultverksamhet, hud- och kroppsvård, medicinsk fotvård, massage och behandlingar, försäljning av hud- och fotrelaterade produkter handel med värdepapper, konsultverksamhet avseende ekonom ...
AMM CON AB
Org.nr: 556840-6283
Bolaget ska bedriva tävlingsverksamhet inom motorsport, konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen, friskvård och därmed förenlig verksamhet.
Billinge Skog AB
Org.nr: 556466-3515
Bolaget skall bedriva gallring och skogsavverkning med maskin, massagebehandling och friskvård, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet.
Blomgren Green Service AB
Org.nr: 559010-7032
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster och lokalvård, som riktar sig till både privatpersoner och företag. Flyttstädning, flytthjälp och fönsterputsning. Trädgårdstjänster såsom blomsterskötsel, gräsklippning och häck ...
Friskvakten AB
Org.nr: 556678-5944
Bolaget ska medverka till kvalitativ friskvård genom att hyra in, utveckla och förvalta lokaler och anläggningar för träning och idrott och att korttidsupplåta dessa främst för idrottslig verksamhet till allmänheten, för ...
HÄLSOLUNDEN HB
Org.nr: 969764-3501
Företaget skall bedriva uthyrning av lokaler, verksamhet samt handel inom hälso-, sjuk- och friskvård.
Jägmo konsult AB
Org.nr: 556873-0955
Företaget ska erbjuda läkartjänst, uthyrning av läkare samt utbildning inom hälsa och friskvård. Företagets verksamhet skall också omfatta konsultverksamhet inom säkerhetsfrågor och utbildning inom området.
Löw - Larsen Rehab och Hälsa AB
Org.nr: 556888-8985
Aktiebolaget ska bedriva sjukgymnastik, friskvård och personlig träning.
Min Veterinär i Skaraborg AB
Org.nr: 556836-8426
Bolaget ska bedriva djursjukvård, friskvård för djur, utbildning och undervisning, värdepappershandel samt annan därmed förenlig verksamhet.
Modimed AB
Org.nr: 556735-7321
Bolaget skall bedriva medicinsk konsulting, utbildning och forskning i anslutning härtill, friskvård samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Siro Konsult HB
Org.nr: 969691-1701
Projektkonsult, främst utbildning och utveckling inom verksamhetsledning. Friskvård.
Skövde Hälsa, Sport & Teknik AB
Org.nr: 556896-4547
Aktiebolaget ska bedriva friskvård, friskvårdskonsultationer och företagshälsovård. Bolaget skall även bedriva tekniska konsultationer, sportaktiviteter och därmed förenlig verksamhet.
Sunda tag Annika Sundberg AB
Org.nr: 556947-0353
Massage och muskelbehandling, friskvård.
TB Active Scandinavia AB
Org.nr: 556824-3918
Bolaget ska bedriva partihandel med sportkläder, bedriva konsultverksamhet inom friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
Träningsbolaget i Skövde AB
Org.nr: 556451-9493
Bolaget ska bedriva gym, solarium och övrig friskvård samt försäljning av kosttillskott, träningsutrustning och kläder. Bolaget ska även bedriva café i anslutning till lokalen samt uthyrning och kursverksamhet inom gym o ...
Träningskonsulten Patrik Johansson AB
Org.nr: 556917-1803
Bolaget ska bedriva tjänster inom friskvård, fystester, träningsrådgivning, teknikträning, arrangera träningsläger, försäljning av sportartiklar, föreläsningar inom tävling och träning, handel med värdepapper samt därmed ...