Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friskvård i Saltsjöbaden

Access in Sweden AB
Org.nr: 556990-5754
Företaget ska utföra rådgivning , personalutbildning, förmedlings- och nätverkstjänster åt organisation och företag. Arrangerande av kurser, konferenser, seminarier, studieresor, hälsoresor och temadagar. Förmedling och ...
Fredrik Borgegård Invest AB
Org.nr: 556648-6212
Bolaget skall bedriva Bygg & entreprenader, friskvård, uthyrning av personal, events, uthyrning och försäljning av bilar och båtar, internethandel, kapitalinvesteringar i olika former samt därmed förenlig verksamhet.
HELI HAHN AB
Org.nr: 556856-6458
Konsulttjänster inom ekonomi, administration och friskvård. Eventarrangemang, marknadsföring, kapitalplaceringar, import av varor, konsulttjänster inom idrottsredskap. Ledarskapsträning.
Henrietta Hedelin AB
Org.nr: 556891-0649
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom friskvård, samt därmed förenlig verksamhet.
LevUpp AB
Org.nr: 556609-5435
Föremålet för bolagets verksamhet är rådgivning inom friskvård och företagsledning, finansiering och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Maria Liljeblad Hälsa & Friskvård AB
Org.nr: 556993-2915
Bolaget skall bedriva konsultationer inom hälsosektorn samt handel med naturprodukter såsom vitaminer och örter, samt därmed förenlig verksamhet.
Nyhus Sport och Rehab AB
Org.nr: 556937-7277
Bolagets ska bedriva verksamhet inom områdena naprapati, manuellmedicin, akupunktur, träning, kostrådgivning, hälsorådgivning, hälsa, friskvård och ergonomi. Bolaget ska även bedriva forskning, föreläsningar, utbildninga ...
salt solutions AB
Org.nr: 556894-9357
Bolaget ska driva konsultverksamhet inom management, organisation och friskvård samt äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet
Saltsjöbadens Athletic Lifestyle Training (S.A.L.T) AB
Org.nr: 556907-8255
Bolaget skall inriktas sig på Friskvård genom gruppträning och konsult uppdrag och därmed förenlig verksamhet.
Solsidans Djurklinik AB
Org.nr: 556659-2944
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva djursjukvård, försäljning av foder samt konsultverksamhet inom friskvård, IT, utbildning och handel med värdepapper, fastigheter, båtar, bilar samt därtill med ovantstående ...
Style Media Sweden AB
Org.nr: 556766-0450
Skapande av marknadskanal inom retail, butik och serviceställen och säljande av reklam och sampling, samt affärskonsultverksamhet. Även verksamhet inom Friskvård, Yoga, Mindfulness och personlighetsutveckling samt hälsoi ...
Sweden National Sports Event AB
Org.nr: 556894-3061
Bolaget skall arrangera idrottstävlingar och idrottsresor, sponsorverksamhet, events och reklamproduktion samt konsulttjänster inom idrott, motion och friskvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Vår PT i Saltsjöbaden AB
Org.nr: 556453-0326
Bolaget ska bedriva främst personlig träning av kunder, individuellt eller i grupp, samt events och föreläsningar runt ämnet inom träning och friskvård. Bolaget ska även bedriva viss design, produktion'import samt försäl ...
Världsklass Saltsjöbaden AB
Org.nr: 556706-9991
Bolaget skall bedriva friskvård, träning, rehab, personaluthyrning och konsultverksamhet inom dessa områden, samt därmed förenlig verksamhet.
Westelii Perspektiv HB
Org.nr: 916617-4251
Produktion av levande och klassisk musik samt datatjänsteverksamhet. Friskvård och livsstilsprodukter såsom kläder.