Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friskvård i Mora

Aktiv Sport Mora AB
Org.nr: 559017-6771
Bolaget ska bedriva tjänster inom friskvård, arrangera läger och träningsresor inom i huvudsak skidor, cykel och löpning samt utföra servicetjänster inom idrott. Kommer utföra försäljning av sportprodukter samt arbeta me ...
Class Gym i Mora AB
Org.nr: 556506-4382
Bolaget skall bedriva friskvård, företrädesvis genom sjukgymnastik och gymverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Dalarnas Psykologtjänst AB
Org.nr: 556889-2706
Företaget ska bedriva hälso- och sjukvård, friskvård, psykosociala insatser, utredning, behandling, rådgivning, handledning, utbildning, organisationsutveckling, därutöver även äga och förvalta värdepapper och fastighete ...
Daniel Lundgrens Massage KB
Org.nr: 969774-2261
Massage och friskvård. Städ. Personal uthyrning.
Hantverk & service i Mora EF
Org.nr: 769620-3566
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva hantverksarbeten inom bygg, svets, smide, sömnad och textil samt serviceuppdrag inom avtalsjuridik, data, friskvård och underhåll ...
Lars Sundin AB
Org.nr: 556833-0517
Föremålet för bolagets verksamhet är undervisning på grundskole- nivå, pedagogiska bedömningar, elevassistans, massage, friskvård inom företag och organisationer, träningskonsult inom idrott och hälsa, ART-instruktör och ...
Mora Event HB
Org.nr: 969770-1671
Företaget ska bedriva verksamhet inom event, konferens, träningsläger, friskvård samt därtill förenlig verksamhet.
Mora Rehab & Gym AB
Org.nr: 556240-3799
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik och friskvård, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Siljagruppen Arbetshälsan AB
Org.nr: 556615-5726
Bolaget skall bedriva företagshälsovård inkluderande verksamhetsområdena nulägesanalyser, arbetsmiljöförbättringar, arbetsorganisation, rehabilitering, utbildning, psykosocial arbetsmiljö, friskvård samt internkontroll a ...
Towe Söderlunds Service AB
Org.nr: 556948-4917
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och fast egendom, samt bedriva friskvård, företrädesvis genom rehabilitering och träningsrådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
TP Training Partner AB
Org.nr: 556816-7323
Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster, produkter och utbildning inom friskvård och hälsa.
Vasasvahn AB
Org.nr: 556868-0127
Bolaget ska utföra friskvård och försäljning av sportprodukter och kläder samt, huvudsakligen inom skidåkning, ge instruktioner, tillhandahålla expertkommentatorer, träningsläger, vallning och vätskeservice samt bedriva ...